Reflex Integratie Therapie

Reflex Integratie Therapie, bewegen om te leren.

babymassage

Reflex Integratie Therapie is een neuro-ontwikkelingstherapie ontwikkeld door het INPP (Chester). De INPP-methode gaat uit van het idee dat onvolgroeide reflexen de ontwikkeling van het kind in de weg staan en tot leer- en gedragsproblemen (schrijf-, lees-, rekenproblematiek, DCD, AD(H)D, ASS, …) kunnen leiden.

Een baby wordt geboren met een stel primitieve reflexen op zak, nodig om het eerste levensjaar van een hulpeloos liggend wezentje, via grijpen, rollen, zitten, tijgeren, kruipen tot een staande positie te komen. Nadien zijn deze reflexen niet meer nodig en mogen zij doven, zodat er ruimte komt voor nieuwe, rijpere bewegingspatronen.
De primitieve reflexen weerspiegelen dus de rijpheid in het functioneren van het centrale zenuwstel en dus ook de maturiteit van het kind.
Als deze reflexen niet vanzelf doven, zullen ze de verdere ontwikkeling van het kind in de weg staan. Dit kan zich uiten in problemen bij het leren schrijven, lezen, rekenen,  kloklezen, spelling, oog-volgbewegingen, evenwichtsproblemen, turnen, concentratie, niet kunnen stilzitten, sportprestaties, emotioneel welzijn…

Na een diagnostische beoordeling wordt een individueel behandelingsplan opgesteld. Door thuis dagelijks 5 min bewegingsoefeningen uit te voeren, aangepast aan de kind-problematiek, kunnen primitieve reflexen worden opgeborgen en zullen posturale reflexen zich ontwikkelen zodat het kind over de nodige bagage beschikt (balans, postuur, coördinatie, aandacht…) om evenwichtig in het leven te kunnen staan en makkelijker te leren.
En belangrijker nog, om gewoon zorgenloos ‘kind’ te zijn.

Individuele therapie:

  • Vragenlijst en intakegesprek
  • Diagnostisch onderzoek
  • Bespreking onderzoek en start thuisprogramma (intake 75 euro/1,5 uur)
  • Reflex herhalingsonderzoek om de  4 à 8 weken (50 euro/uur)
  • Praktijk: Karel De Preterlei 212, 2140 Borgerhout
  • Huisbezoek mogelijk op maandag en zaterdag

Schoolprogramma voor leerkrachten:

Tijdens deze dagopleiding leren leerkrachten (voornamelijk 2de, 3de kleuter, 1ste leerjaar, LO, zorg) het INPP bewegingsprogramma (zowel screenen als alle oef) dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren  (10 min.).
De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben, oefenen zo, via motorische weg, de basisvaardigheden om hun bewegingen te controleren, te kunnen stilzitten, schrijven, lezen.. kortom om tot leren te komen.

Quote deelnemer:
‘Eerst bewegen, dan leren.. zal iedereen inspireren. Wij waren onmiddellijk verkocht!’
Kristien Van der Veken
Coördinerend directeur scholengemeenschap PajottenRand

Wanneer:  data bespreekbaar
Waar: De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15 in Deurne
Kostprijs: 150 euro (incl. Boek ‘Eerst bewegen, dan leren’, hand-outs en certificaat)
Maximum 10 deelnemers
Inschrijven: Ayco De Geyter – 0497 53 68 82 – info@aycodegeyter.be

Deze dagopleiding wordt ook gegeven op pedagogische studiedagen en als introductie op een personeelsvergadering.
Een volledige studiedag komt op 850 euro (inclusief boek ‘Eerst bewegen, dan leren’, hand-outs en certificaten, excl. vervoerskosten).

Mail vrijblijvend voor meer info of een afspraak.